ENFORCE PLUS

ENFORCE PLUS forsøget har til formål at undersøge effekt og sikkerhed af SARS-CoV-2 vaccinen fra Johnson og Johnson (J&J), som var til rådighed igennem den såkaldte Tilvalgsordning.
 

Vi fik kun mulighed for at inkludere i alt 25 deltagere ud af de 1.000 som var målet for ENFORCE PLUS, da Tilvalgsordningen for J&J vaccinen blev lukket, af myndighederne meget kort tid efter forsøget var startet op og der ikke blev givet flere J&J vacciner.
 

På grund af det lave deltagerantal har vi ansøgt etisk komite og fået lov til at afslutte ENFORCE PLUS og invitere de 25 deltagere til at fortsætte, som en del af ENFORCE forsøget. De planlagte studiebesøg er identiske, og denne ændring får ingen betydning for deltagerne.
 

Ingen af de indsamlede data vil gå tabt idet ENFORCE PLUS data vil blive videregivet til ENFORCE databasen. Dette vil give mulighed for at alle data fra de deltagere der havde fået J&J vaccinen kunne blive sammenlignet med de øvrige vacciner i det danske vaccinationsprogram.