BOOKING AF STUDIEBESØG

ENFORCE (National Cohort Study of Effectiveness and Safety of SARS-CoV-2 vaccines) studiet er et klinisk studie som er designet til at vurdere effekten og sikkerheden af de tilgængelige vacciner mod coronavirus hos voksne borgere i Danmark.

Forsøget, er sat i gang af Lægemiddelstyrelsen, og styres og koordineres af en gruppe forskere i samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet med inddragelse af Statens Serum Institut.

Studiekoordinationen foregår på Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet og CHIP, Rigshospitalet er Data Center og har fået delegeret Sponsor ansvaret.

Studiet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet og muligvis andre fundere. I samarbejdet indgår landets 5 regioner med en række vaccinationssteder i hele landet.

BOOKING AF ENFORCE PLUS STUDIEBESØG

1000 deltagere søges til ENFORCE PLUS – et nyt forskningsprojekt, der undersøger effekten og sikkerheden af Johnson & Johnson Covid-19 vaccinen ENFORCE PLUS vil vi vaccinere 1000 danskere mod Covid-19 med vaccinen fra Johnson & Johnson og følge dem i 2 år for at holde øje med mulige bivirkninger og undersøge hvor længe vaccinen beskytter mod coronavirus-infektion.

Vaccination i studiet vil blive registreret i det danske vaccineregister og vil udløse coronapas 14 dage efter vaccination. Du får derfor ikke tilbudt en anden vaccine i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19. Deltagelse i studiet er frivillig.

ENFORCE PLUS og ENFORCE er sat i gang af Lægemiddelstyrelsen. De styres og koordineres af en gruppe forskere i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet med inddragelse af Statens Serum Institut.

Hvis du ønsker at være med i studiet, skal du kontakte os for at booke en lægesamtale.