BOOKING AF STUDIEBESØG

ENFORCE (National Cohort Study of Effectiveness and Safety of SARS-CoV-2 vaccines) studiet er et klinisk studie som er designet til at vurdere effekten og sikkerheden af de tilgængelige vacciner mod coronavirus hos voksne borgere i Danmark. Studiet startede i februar 2021 og løber i 2 år. Der er knap 7000 deltagere i studiet og der tages pt. ikke yderligere deltager ind.  

Forsøget, er sat i gang af Lægemiddelstyrelsen, og styres og koordineres af en gruppe forskere i samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet med inddragelse af Statens Serum Institut.

Studiekoordinationen foregår på Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet og CHIP, Rigshospitalet er Data Center og har fået delegeret Sponsor ansvaret.

Studiet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet. I samarbejdet indgår landets 5 regioner med en række vaccinationssteder i hele landet.