ENFORCE studiet blev afsluttet pr. 31. december 2023. Vi havde søgt Sundhedsministeriet om lov til at forlænge studiet, men det blev desværre afslået.

Formålet med ENFORCE-studiet var at vurdere effekten og sikkerheden af de tilgængelige vacciner mod coronavirus (SARS-CoV-2) og resultaterne fra studiet er løbende blevet delt med Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen og indgår i grundlaget for hvis og hvornår, det er nødvendigt at tilbyde vaccination for COVID-19. 
Resultaterne er også offentliggjort som artikler i videnskabelige tidsskrifter.  

Du vil fortsat kunne finde links til artikler og rapporter med projektets resultater her på hjemmesiden.

 

ENFORCE (National Cohort Study of Effectiveness and Safety of SARS-CoV-2 vaccines) studiet er et klinisk studie som er designet til at vurdere effekten og sikkerheden af de tilgængelige vacciner mod coronavirus hos voksne borgere i Danmark. Studiet startede i februar 2021 og løber i 2 år. Der er knap 7000 deltagere i studiet og der tages pt. ikke yderligere deltager ind.  

Forsøget, er sat i gang af Lægemiddelstyrelsen, og styres og koordineres af en gruppe forskere i samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet med inddragelse af Statens Serum Institut.

Studiekoordinationen foregår på Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet og CHIP, Rigshospitalet er Data Center og har fået delegeret Sponsor ansvaret.

Studiet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet. I samarbejdet indgår landets 5 regioner med en række vaccinationssteder i hele landet.